Пелетни горелки

Пелетни горелки се използват за оползотворяване на дървесни пелети. Получената чрез пелетните горелки топлинна енергия се усвоява от топлообмената повърхност на котелното тяло, към което е монтирана дадената горелка или друг консуматор на топлинната енергия.